Aansprekend vastgoed

Beschikken over een aansprekend zorg- en woonaanbod, een ambitie van Livio waar iedere dag weer hard aan wordt gewerkt.

 

Het ontwikkelen van een aansprekend woon-zorg aanbod, door passende woonruimte te bieden op de juiste plek en in lijn met Mijn Plan. Zo wil Livio deze ambitie realiseren. Hieronder leest u meer.

Leefomgeving passend bij de toekomstige cliënt

Het aantal ouderen groeit de komende jaren sterk. Daarnaast hebben ouderen een steeds intensievere en/of meer specialistische zorgvraag. Ook in de toekomst wil Livio deze ouderen de juiste zorg en leefomgeving bieden. Een omgeving die past bij hun wensen en zorgbehoeften en waar cliënten met dezelfde zorgbehoeften bij elkaar wonen.

In 2021 is een plan gemaakt hoe Livio hier binnen de negen Woonzorgcentra de komende jaren naar toe gaat werken. Doordat huurders met thuiszorg, cliënten met dementie of cliënten met lichamelijke aandoeningen bij elkaar wonen, kunnen de medewerkers zich specialiseren en ontvangen de cliënten nog gerichter specialistische zorg die volledig past bij hun zorgvraag.
In de (nabije) toekomst maken we nog meer gebruik van zorgtechnologie en worden appartementen aangepast aan intensievere zorgvragen. Voor cliënten met dementie komen er meer huiskamers, waardoor zij kleinschalig wonen rondom een huiskamer.

In 2022 wordt gestart met de implementatie van het plan, dat naar verwachting in 2025 voor alle negen woonzorgcentra zal zijn gerealiseerd.

Woningmutaties

In 2021 hebben binnen Livio ruim 300 verhuizingen plaatsgevonden naar de verschillende locaties. Elke keer is bij een verhuismoment beoordeeld of de woning aanpassing of modernisering nodig had, om zo weer te voldoen aan de eigentijdse woonwensen. Woningen zijn bijvoorbeeld opnieuw geschilderd of voorzien van andere stoffering. Zo blijft elke woning passend bij de woonwensen én de tijdgeest.

Verbouwing De Cromhoff

Afronding fase 1 en start fase 2 

Eind 2020 is gestart met de grootscheepse renovatie en verbouwing van verpleeghuis De Cromhoff. Dit wordt vernieuwd tot een eigentijds geriatrisch expertisecentrum in de huidige woonzorgcirkel in Enschede, waar specialistische zorg en verblijf wordt geleverd op het gebied van psychogeriatrische en somatische zorg. Daarnaast biedt het kortdurend verblijf en behandeling bij complexe aandoeningen en inzake geriatrische revalidatiezorg.
Met deze verbouwing wordt zowel de privacy als de bewegingsvrijheid van de cliënt verhoogd en de kwaliteit van wonen verder verbeterd.

In 2021 is eerst (fase 1) de vernieuwing van de centrale hal gerealiseerd en het Grand café gemoderniseerd met daarin ok de winkel. Er is extra lichtinval gecreëerd, gezellige zithoekjes gevormd met extra (be)plant(ing)en en overal zijn frisse kleuren zichtbaar.

Vervolgens is half 2021 gestart (fase 2) met de sloop van een kantoorvleugel en de bouw van een volledig nieuwe vleugel met 30 zorgappartementen. De collega’s van de ondersteunende diensten, die gebruik maakten van de kantoorvleugel, zijn halverwege 2021 tijdelijk ondergebracht op de locatie Boulevard in Enschede en ’t Meuke in Haaksbergen. Halverwege 2022 zal deze nieuwe vleugel worden opgeleverd.

Tenslotte zal het laatste deel vanaf eind 2022 (fase 3) bestaan uit de renovatie van de huidige zes zorgafdelingen, waarbij deze worden omgevormd naar kleinschalige woongroepen van 10 appartementen en een huiskamer. Dit zal bijdragen aan het leveren van waardevolle persoonsgerichte zorg.

Sfeerimpressie verbouwing De Cromhoff:  

Resultaat fase 1

 

Vernieuwde ontvangsthal met receptiebalie en koffiemeubel.

Vernieuwde oefenzaal van het multidisciplinair team.

Nieuw kantoor multidisciplinair team inclusief 3 focuswerkplekken.

Bouwwerkzaamheden fase 2

 

Definitief ontwerp fase 2

Duurzaam Livio

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt in de samenleving en daarmee ook bij Livio. Niet alleen vanwege verplichtingen vanuit wet – en regelgeving, maar ook omdat Livio ervan overtuigd is dat het bijdraagt aan een prettige woon – en werkomgeving.

Livio is lid van het Milieuplatform Zorg (MPZ), de branchevereniging voor duurzaamheid in de zorg. Dit platform helpt de zorg nog verder te verduurzamen door middel van praktische tools (bijvoorbeeld de Milieuthermometer Zorg) en goede voorbeelden, handleidingen en tips.

Milieuthermometer zorg

 

Milieuthermometer zorg

Met een van die tools, de milieuthermometer zorg, kan een organisatie stap voor stap toewerken naar een duurzaamheidsstatus. Livio zet de stappen naar deze certificering. Dit betekent inzet op duurzaamheid bij een veelvoud aan thema’s, zoals water, lucht, gevaarlijke stoffen, voeding, reiniging, vervoer en inkoop. Aan al deze thema’s wordt hard gewerkt. Zo zet Livio bijvoorbeeld op alle locaties energiemanagement in: onder het motto ‘meten is weten’ zijn extra meetinstrumenten voor het gebruik van gas, elektra of stadsverwarming aangebracht, waardoor snel bijgesteld kan worden waar nodig. Dat heeft op verschillende plaatsen al tot verbeteringen in de installaties geleid.

Klimaatbeheersing

 

Klimaatbeheersing

In het kader van klimaatbeheersing zijn inmiddels alle Grand Cafés voorzien van koeling. Ook in 2021 zijn weer planmatig verschillende oplossingen aangebracht om het binnenklimaat op de locaties binnen aanvaardbare grenzen te houden. Wel net zo aangenaam voor onze bewoners tijdens de warme zomerse dagen.

Green Deal

 

Green Deal

Met alles waar Livio op dit moment bezig is, wordt voldaan aan de Green Deal zoals die voor zorginstellingen is opgesteld. Met deze ‘green deal duurzame zorg’ hebben zorginstellingen, overheden en bedrijven afspraken gemaakt voor een gezonde toekomst met als doel dat de zorg op lange termijn goed is voor mensen, planeet en welvaart. En dus niet leidt tot extra vervuiling of gezondheidsklachten. De doelen zijn gebaseerd op onderstaande vier pijlers: rme zomerse dagen.