De Bloem

De ambities van Livio zijn visueel weergegeven in een bloem. Deze bloem heeft een stevige basis in de grond, en een hart dat volledig draait om de cliënten en medewerkers. Ieder onderdeel van de bloem staat voor een ambitie. Hier leest u er alles over.

Basis op orde

Livio heeft in 2021 gewerkt aan het borgen van diverse interne randvoorwaarden op het gebied van (zorg)kwaliteit, ICT, HRM, Finance en Risicomanagement. Daardoor blijft Livio als bedrijf gezond en blijft de hoge kwaliteit van zorg, waar Livio voor staat,  gegarandeerd. Hier leest u er meer over.

Zorgvernieuwing

Livio heeft de ambitie om in te zetten op zorgvernieuwing en zorgtechnologie. De strategie die daarbij is gekozen is enerzijds het bieden van goede en veilige zorg en behandeling (o.a. met zorgtechnologie), en anderzijds het werken vanuit een multidisciplinaire benadering. Hier leest u meer.

Gekwalificeerde medewerkers

De ambitie van Livio is om vol in te zetten op aansprekend en uitstekend werkgeverschap. De strategie daarbij is het actief ontwikkelen en uitvoeren van de diverse onderdelen van strategisch HRM-beleid. Hier leest u meer over wat Livio in 2021 heeft gedaan om deze ambitie te realiseren.

Aansprekend vastgoed

Beschikken over een aansprekend zorg- en woonaanbod, waarbij de strategie is om op het juiste moment de juiste woonruimte te kunnen bieden, dat is waar Livio voor gaat. Hier leest u er alles over.

Samenwerking in de keten

Livio heeft de ambitie om in de regio en in de diverse samenwerkingsketens een actieve rol in te nemen, waarbij deze dan met name ten dienste staat van de verbinding tussen de diverse partijen. Hier leest u er meer over.