Strategie Livio

Lees hier meer over de missie, visie en kernwaarden van Livio. Maar ook over de aangescherpte strategische koers. Bekijk tevens ‘De Bloem’, de visuele weergave van de ambities uit de strategie 2020-2023.

 

Missie

Waar Livio voor staat…

Wij bieden waardevolle, persoonsgerichte zorg in nauwe samenwerking tussen cliënt, professionals, vrijwilligers en naasten. Dit doen wij om het welzijn te vergroten met aandacht voor de eigen regie van zowel de cliënt als de medewerker, door diensten en werkwijzen voortdurend te ontwikkelen in aansluiting op behoeften vanuit een veranderende wereld.

Visie

Waar Livio voor gaat…

Wij geloven dat de cliënt een uniek persoon is met eigen verantwoordelijkheid voor zelfzorg en mantelzorg. Binnen Livio heeft de cliënt daarom een actieve rol binnen het zorgproces. Met deze overtuiging en visie zetten onze zorgprofessionals zich iedere dag opnieuw in voor onze cliënten. 

De Livio professional geeft invulling aan zijn/haar rol vanuit een unieke persoonlijkheid en vanuit professie. Door aansprekend en uitstekend werkgeverschap van Livio is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers om daardoor kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen blijven leveren.

Kernwaarden

Waar Livio in gelooft…

Wij geven vorm aan onze missie en visie met onze kernwaarden. Kernwaarden die in al onze beslissingen leidend zijn. Toewijding, Professionaliteit en Verantwoordelijkheid; dat is Livio.
En zó zijn de mensen die bij ons werken.

 

Toewijding

Toewijding is bij Livio dat onze medewerkers zich kunnen inzetten met hart en ziel, zónder jezelf te verliezen. Als werkgever heeft Livio daarbij oog voor de individuele eigenschappen en behoeften van onze medewerkers. Onze medewerkers krijgen veel vrijheid om zelf de zorg te organiseren, samen met collega teamleden.

 

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid is bij Livio het commitment tussen collega’s onderling, zodat ze samen een sterk team vormen. Zo kunnen collega’s op elkaars deskundigheid en inzet rekenen en durven ze beslissingen te nemen. Door zelfstandigheid én samenwerking nemen onze collega’s verantwoordelijkheid.

Professionaliteit

Professionaliteit bij Livio is zekerheid hebben over zijn of haar eigen deskundigheid, want we stimuleren medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling. Deze persoonlijke ontwikkeling is ook het hart van onze zorg. Professionaliteit door deskundig en leergierig te zijn.

De Bloem

Het strategische doel voor 2020-2023 is als volgt geformuleerd: ‘Het bieden van zorg gericht op het ondersteunen van de eigen regie van cliënten met aandacht voor cliënt én medewerker, door zorgvernieuwing (incl. zorgtechnologie), regie in ketensamenwerking, aansprekend zorg-woonaanbod en uitstekend werkgeverschap.’

De strategie voor de komende periode is uitgewerkt volgens een OGSM-methodiek. Dit is een systematische methode om ten aanzien van alle uitdagingen inzicht te geven en overzicht te houden. Hierdoor blijven de activiteiten en resultaten per jaar ook hanteerbaar.
Het strategisch plan 2020-2023 kent vijf grote uitdagingen, gevolgd door vijf strategische ambities, die elk op hun beurt weer leidend zijn voor daaropvolgende keuzes.

Om onze strategie zichtbaar tot leven te brengen binnen de hele organisatie is ervoor gekozen om dit geheel te verbeelden in een BLOEM. De vormgeving en indeling van dit jaarverslag is hierop gebaseerd.

Het hart van de bloem

Het hart van de bloem (en daarmee van de strategie)  bestaat uit MijnPlan, zowel voor elke cliënt als voor elke medewerker. Hier zet Livio in op elke individuele situatie, de daarbij gevoelde wensen en behoefte en de daarbij passende aandacht of zorg. Maar óók in op het vinden, binden en blijven boeien van voldoende gekwalificeerde medewerkers.
Het welbevinden van de cliënt én van de medewerker staan centraal, door te voelen, te denken en te doen. En dat gebeurt binnen Livio met elkaar, als team!

Basis op orde

De steel van de bloem voorziet de bloem van voeding en stevigheid. Het illustreert hetgeen Livio als randvoorwaarden ziet, noodzakelijk om continu goede zorg van hoge kwaliteit te kunnen bieden. De basis moet op orde zijn en blijven, te denken aan een jaarlijks gezond financieel rendement, aan een gedegen ICT-infrastructuur en een goed ECD, aan de juiste systemen en technische hulpmiddelen die optimaal ondersteunen, aan een aantrekkelijk functiegebouw.

De steel van de  bloem is geworteld in de aarde, oftewel de regio waar Livio graag deel van uit maakt. De samenwerking met alle partijen in de regio is van groot belang, want net zoals binnen Livio voortdurend wordt samengewerkt, gebeurt dit regiobreed ook met alle andere (zorg)partijen.

De bloembladen staan elk voor een specifieke ambitie voor de komende jaren.

Zorgvernieuwing

Livio zet in op zorgvernieuwing en passende zorgtechnologie, om zo de cliënten de best passende zorg en behandeling te kunnen blijven bieden.

Gekwalificeerde medewerkers

Livio zet in op aansprekend en uitstekend werkgeverschap door een aantrekkelijk werkgever te zijn, die haar medewerkers een goed perspectief kan bieden.

Samenwerking in de keten

Livio neemt een regierol in de keten in door partijen in de regio met elkaar te verbinden. Het primaire netwerk (de Zorgschakel Enschede) wordt daarbij optimaal ingezet.

Aansprekend vastgoed

Livio ontwikkelt aansprekende zorglocaties, waar wonen en verblijf het zorgproces optimaal ondersteunen.