Klik op één van de bloem onderdelen voor meer informatie.

Livio Jaarverslag 2020

Hierbij presenteren wij ons jaarverslag. De bloem hiernaast staat symbool voor onze strategie 2020-2023. Klik in de bloem op het onderdeel waar u meer over zou willen weten. Ook hieronder vindt u per onderwerp meer informatie. We wensen u veel plezier met het lezen van het jaarverslag!

 

Livio Jaarverslag 2020

Hierbij presenteren wij ons jaarverslag 2020. De bloem hiernaast staat symbool voor onze strategie 2020-2023. Klik in de bloem op het onderdeel waar u meer over zou willen weten. Ook hieronder vindt u per onderwerp meer informatie. We wensen u veel plezier met het lezen van het jaarverslag!

 

Klik op één van de bloem onderdelen voor meer informatie.

Impact corona

Het coronavirus zette de wereld in 2020 op z’n kop. Ook bij Livio was de impact groot. Samen hebben we ons ingezet om met elkaar gezond te blijven en het virus buiten de deuren van Livio te houden. Lees hier meer over corona bij Livio.

Herijking strategie

De strategische koers van Livio is in 2020 herijkt. Onze blik is gericht op de jaren 2020 – 2023. Daarbij zijn onze missie, visie en kernwaarden zoveel mogelijk intact gelaten. Lees hier meer over de aangescherpte strategische koers.

De Bloem

De ambities van Livio zijn visueel weergegeven in een bloem. Deze bloem heeft een stevige basis in de grond, en een hart dat volledig draait om de cliënten en medewerkers. Ieder onderdeel van de bloem staat voor een ambitie. Hier leest u er alles over.

Basis op orde

Livio heeft in 2020 gewerkt aan het borgen van diverse interne randvoorwaarden op het gebied van (zorg)kwaliteit, ICT, HRM, Finance en Risicomanagement. Daardoor blijft Livio als bedrijf gezond en blijft de hoge kwaliteit van zorg, waar Livio voor staat,  gegarandeerd. Hier leest u er meer over.  

Zorgvernieuwing

Livio heeft de ambitie om in te zetten op zorgvernieuwing en zorgtechnologie. De strategie die daarbij is gekozen is enerzijds het bieden van goede en veilige zorg en behandeling (o.a. met zorgtechnologie), en anderzijds het werken vanuit een multidisciplinaire benadering. Hier leest u meer.

Gekwalificeerde medewerkers

De ambitie van Livio is om vol in te zetten op aansprekend en uitstekend werkgeverschap. De strategie daarbij is het actief ontwikkelen en uitvoeren van de diverse onderdelen van strategisch HRM-beleid. Hier leest u meer over wat Livio in 2020 heeft gedaan om deze ambitie te realiseren. 

Aansprekend vastgoed

Beschikken over een aansprekend zorg- en woonaanbod, waarbij de strategie is om op het juiste moment de juiste woonruimte te kunnen bieden, dat is waar Livio voor gaat. Hier leest u er alles over.

Samenwerking in de keten

Livio heeft de ambitie om in de regio en in de diverse samenwerkingsketens een actieve rol in te nemen, waarbij deze dan met name ten dienste staat van de verbinding tussen de diverse partijen. Hier leest u er meer over.