Impact corona

Het coronavirus zette de wereld in 2020 op z’n kop. Ook bij Livio was de impact groot. Samen hebben we ons ingezet om met elkaar gezond te blijven en het virus buiten de deuren van Livio te houden. Hieronder leest u er meer over.

 

Vanaf de start van de coronacrisis in maart 2020 en de invoering van de overheidsmaatregelen heeft Livio continu proactief stappen gezet om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Dit ging gepaard met zorgen én opluchting, tranen én lichtpuntjes, uitdagingen én kansen. Er is een Corona Coördinatie Team gevormd (CCT) bestaande uit de raad van bestuur, management en medische professionals, om vanuit een centraal punt de crisis goed te begeleiden. Er is een coronabeleid geschreven, interne processen zijn aangepast, bezoekersregelingen zijn opgesteld en er is veel aandacht geweest voor communicatie. Hierin heeft veel afstemming plaatsgevonden met de centrale en lokale cliëntenraden, de ondernemingsraad en de medische adviesraad.

Coronamaatregelen

Om cliënten bij Livio te beschermen tegen het coronavirus moesten er verregaande maatregelen worden genomen. Het dieptepunt was het afsluiten van de locaties voor bezoek. Maar ook het instellen van een quarantaine afdeling was een maatregel met grote impact. Bij deze grote besluiten volgde Livio continu de maatregelen die vanuit de overheid werden opgelegd. Er werden creatieve manieren gezocht om onze cliënten hierin te ondersteunen. Bijvoorbeeld door middel van beeldbellen, raambezoek, ludieke acties, muziek in de tuinen, het plaatsen van een bezoekerscabine etc. Zo hebben we met elkaar geprobeerd om het contact met familie en de buitenwereld, op een veilige en verantwoorde manier, voor bewoners alsnog mogelijk te maken. 

Regionale bijdrage

Livio heeft in de regio een belangrijke en actieve bijdrage geleverd aan de samenwerking inzake het coronavirus. Livio participeerde in diverse regionale overleggen, zowel als deelnemer en voorzitter. Daarnaast werd samen met de Zorgschakel Enschede partners een Corona wijkteam opgezet. Een speciaal team dat zorg verleende aan thuiswonende cliënten met corona. In gezamenlijkheid was er ook aandacht voor personele afstemming en een regionaal zorg-continuïteitsplan.

Zorgbonus

In de eerste coronagolf is een uitzonderlijke prestatie geleverd door alle zorgprofessionals. Het kabinet heeft via een zorgbonus haar waardering uitgesproken aan deze medewerkers. Nadat de plannen over de zorgbonus bekend werden, heeft Livio veel inspanningen verricht om deze nog datzelfde jaar uit te kunnen keren aan de medewerkers. Eind 2020 hebben de Livio medewerkers de bonus ontvangen.

Aandacht voor de zorg

Op verschillende manieren was er in de coronatijd extra aandacht voor de zorg. Bijvoorbeeld met “klappen voor de zorg”, een landelijke actie om aandacht te vragen voor de uitzonderlijke inzet van de zorg. Ook blij Livio was er extra aandacht voor de zorg. Zo zijn er diverse persoonlijke video’s opgenomen en gedeeld om collega’s een steuntje in de rug te geven, vloog er een vliegtuigtuig met dankboodschap over de locaties, kregen collega’s bijzondere attenties en werden er zijn er speciale campagnes georganiseerd zoals de campagne “samen zorgen voor elkaar” waarbij mensen Livio medewerkers een schouderklopje konden geven etc. Ook deden veel teams mee met de Jerusalema challenge, de verbindende dans van zorgmedewerkers. De acties hebben gezorgd voor extra verbinding en steun in deze heftige tijd.

Livio teststraat

In samenwerking met de arbodienst heeft Livio een teststraat opgezet. Hier konden medewerkers snel terecht om zich te laten testen en werden ze voorzien van de juiste adviezen. De eigen teststraat voorkwam lange wachttijden bij de GGD en zorgde ervoor dat zorgmedewerkers snel duidelijkheid hadden over een eventuele besmetting met het coronavirus.

Coronacompensatieregeling

Corona zorgde ook voor een verandering in de zorgvraag. Nieuwe cliënten zagen het verhuizen naar een woonzorgcentrum in deze coronatijd namelijk niet zo zitten. Dit zorgde voor extra druk op het in- en uitstroomproces van cliënten. Hierdoor zag Livio ook de financiële effecten van corona toenemen, waar de overheid deels coronacompensatieregelingen voor instelde.

We zijn er wanneer nodig

Om medewerkers in deze heftige tijd ook mentaal te ondersteunen werd er vanuit de afdeling P&O een corona-ondersteuningsteam opgericht. Medewerkers konden hier terecht voor hulp en begeleiding. Of gewoon om even hun hart te luchten. ‘We zijn er wanneer nodig’

Corona onder medewerkers

Ook medewerkers van Livio zijn getroffen door het coronavirus. Dit was niet alleen voor henzelf enorm vervelend maar gaf ook extra druk op de organisatie van zorg. Het heeft gezorgd voor een hoog ziekteverzuim. Daarnaast werd ook van alle kantoorfuncties flexibiliteit gevraagd, namelijk thuiswerken. Er werden creatieve, andere oplossingen voor gevonden, waarbij men elkaar in ‘digitaal beeld’ vond. Overleggen via TEAMS werd het nieuwe normaal, ook voor de centrale cliëntenraad en ondernemingsraad. Elkaar blijven vinden en op de been houden werd extra belangrijk.

Trots!

Het coronajaar overziend laat Livio zien dat de organisatie bestaat uit zeer flexibele mensen, die de schouders eronder zetten en elkaar overal en altijd helpen waar dat kan. Een organisatie die in staat is om in tijden van crisis de juiste besluiten te nemen, de interne organisatie op orde te houden en bovenal samen de zorg voor onze cliënten overeind te houden. Een prestatie waar iedereen met recht trots op mag zijn!